085 - 071 2168 info@mobieleaula.nl

Privacyverklaring

Mobiele Aula Privacy Statement

Mobiele Aula verzamelt via huurovereenkomsten, de website en mailcontact informatie over u (hierna: Persoonsgegevens). Mobiele Aula is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke Persoonsgegevens Mobiele Aula verzamelt, voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe u uw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kan uitoefenen. In dit Mobiele Aula Privacy Statement (hierna Privacy Statement) beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Mobiele Aula staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vindt u altijd op www.mobieleaula.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal Mobiele Aula dit communiceren via haar website of per e-mail.

Vragen

Heeft u vragen over ons Privacy Statement, dan kunt u deze richten aan:

Mobiele Aula
Afdeling administratie
info@mobieleaula.nl

Wat valt er onder Mobiele Aula?

Onder Mobiele Aula wordt verstaan Woldzoom BV (Kamer van Koophandel-nummer 85673110). Woldzoom BV is gevestigd aan de Thorbeckestraat 75, 9801 KW te Zuidhorn.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Mobiele Aula persoonsgegevens?

Mobiele Aula verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1          Het uitvoeren van bestellingen voor mobiele aula’s
2          Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
3          Ter ondersteuning van communicatie via e-mail
4          Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

1          Uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten via de website, mail of telefonisch

Mobiele Aula legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Mobiele Aula-website, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten en door mailcontact.

2          Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek

Mobiele Aula streeft ernaar om websites, apps en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortiment en de diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Mobiele Aula statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Mobiele Aula kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. Onderzoeksresultaten worden steeds op geaggregeerde basis gerapporteerd en zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden.

Door uw gedrag op onze marketinguitingen en website te analyseren, kunnen we onze website beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van u analyseren om onder andere uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens (die we zonder uw toestemming niet doorgeven aan andere partijen). Denk hierbij aan:
* Bekeken pagina’s op onze website

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van uw gedrag. Hiervoor kijken we naar uw (re)actie.

Deze verwerkingen van Persoonsgegevens voor dit doel zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste klantervaring te kunnen geven.

3          Ter ondersteuning van communicatie via e-mail

Mobiele Aula gaat graag via het web en e-mail in gesprek met klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevanten informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u ervoor kiest de Mobiele Aula-website te delen via social media, dan kunnen uw Persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden, privacybeleid en cookieverklaring van de betreffende social media websites van toepassing.

De verwerkingen van Persoonsgegevens die plaatsvinden bij het volgen door ons van internet en social media kanalen, wanneer u via die kanalen met ons communiceert, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van Mobiele Aula in zijn algemeenheid beter te begrijpen. Wij matchen uw Persoonsgegevens met gegevens van social media of zoekmachines op basis van uw toestemming.

4          Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als u contact opneemt met de administratie van Mobiele Aula, omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van Mobiele Aula, zullen wij uw contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan. Mobiele Aula kan u vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor dit doel kunnen plaatsvinden, omdat u bij Mobiele Aula producten heeft gehuurd of diensten hebt afgenomen of dit van plan bent. De gegevensverwerkingen zijn dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten of wil sluiten. Daarnaast kunnen deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste Mobiele Aula-ervaring te kunnen geven.

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens

U kunt Mobiele Aula op elk moment meer informatie over of inzage vragen in de Persoonsgegevens die Mobiele Aula van u verzamelt en gebruikt. Daarnaast kunt u een verzoek doen om uw Persoonsgegevens te verstrekken in een veel voorkomend bestandsformaat. Ook kunt u een verzoek doen om uw Persoonsgegevens te beperken en u kunt bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek sturen aan Mobiele Aula via info@mobieleaula.nl. Mobiele Aula zal u dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Mobiele Aula zal in beginsel binnen een maand schriftelijk op uw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Indien uw verzoek ingewikkeld is, kan deze termijn met eens twee maanden worden verlengd. We zullen u dit dan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek laten weten.

Als de verwerking van de Persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zal Mobiele Aula ervoor zorgen dat zij de verwerking van de Persoonsgegevens voor dat doeleinde staakt. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met Mobiele Aula. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Mobiele Aula schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening geen derden in, behalve wanneer uw aanvraag via een uitvaartondernemer bij Mobiele Aula is binnen gekomen. Persoonsgegevens worden dan ook niet aan derden beschikbaar gesteld.

Uitsluitend indien Mobiele Aula hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Mobiele Aula hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Mobiele Aula heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Mobiele Aula tijdens het websitebezoek en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Hoe lang worden Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd of worden geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor Mobiele Aula deze verwerkt.

Mobiele Aula en websites van derden

Op de website van Mobiele Aula treft u links aan naar andere websites van derde partijen. Mobiele Aula is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met Persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die websites.

Mobiele Aula Privacy Statement

Mobiele Aula verzamelt via huurovereenkomsten, de website en mailcontact informatie over u (hierna: Persoonsgegevens). Mobiele Aula is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke Persoonsgegevens Mobiele Aula verzamelt, voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe u uw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kan uitoefenen. In dit Mobiele Aula Privacy Statement (hierna Privacy Statement) beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Mobiele Aula staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vindt u altijd op www.mobieleaula.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal Mobiele Aula dit communiceren via haar website of per e-mail.

Vragen

Heeft u vragen over ons Privacy Statement, dan kunt u deze richten aan:

Mobiele Aula
Afdeling administratie
info@mobieleaula.nl

Wat valt er onder Mobiele Aula?

Onder Mobiele Aula wordt verstaan Woldzoom BV (Kamer van Koophandel-nummer 85673110). Woldzoom BV is gevestigd aan de Thorbeckestraat 75, 9801 KW te Zuidhorn.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Mobiele Aula persoonsgegevens?

Mobiele Aula verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1          Het uitvoeren van bestellingen voor mobiele aula’s
2          Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
3          Ter ondersteuning van communicatie via e-mail
4          Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

1          Uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten via de website, mail of telefonisch

Mobiele Aula legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Mobiele Aula-website, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten en door mailcontact.

2          Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek

Mobiele Aula streeft ernaar om websites, apps en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortiment en de diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Mobiele Aula statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Mobiele Aula kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. Onderzoeksresultaten worden steeds op geaggregeerde basis gerapporteerd en zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden.

Door uw gedrag op onze marketinguitingen en website te analyseren, kunnen we onze website beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van u analyseren om onder andere uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens (die we zonder uw toestemming niet doorgeven aan andere partijen). Denk hierbij aan:
* Bekeken pagina’s op onze website

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van uw gedrag. Hiervoor kijken we naar uw (re)actie.

Deze verwerkingen van Persoonsgegevens voor dit doel zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste klantervaring te kunnen geven.

3          Ter ondersteuning van communicatie via e-mail

Mobiele Aula gaat graag via het web en e-mail in gesprek met klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u ervoor kiest de Mobiele Aula-website te delen via social media, dan kunnen uw Persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden, privacybeleid en cookieverklaring van de betreffende social media websites van toepassing.

De verwerkingen van Persoonsgegevens die plaatsvinden bij het volgen door ons van internet en social media kanalen, wanneer u via die kanalen met ons communiceert, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van mobiele aula in zijn algemeenheid beter te begrijpen. Wij matchen uw Persoonsgegevens met gegevens van social media of zoekmachines op basis van uw toestemming.

4          Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als u contact opneemt met de administratie van Mobiele Aula, omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van Mobiele Aula, zullen wij uw contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan. Mobiele Aula kan u vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor dit doel kunnen plaatsvinden, omdat u bij Mobiele Aula producten heeft gehuurd of diensten hebt afgenomen of dit van plan bent. De gegevensverwerkingen zijn dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten of wil sluiten. Daarnaast kunnen deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste Mobiele Aula-ervaring te kunnen geven.

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens

U kunt Mobiele Aula op elk moment meer informatie over of inzage vragen in de Persoonsgegevens die mobiele aula van u verzamelt en gebruikt. Daarnaast kunt u een verzoek doen om uw Persoonsgegevens te verstrekken in een veel voorkomend bestandsformaat. Ook kunt u een verzoek doen om uw Persoonsgegevens te beperken en u kunt bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek sturen aan Mobiele Aula via info@mobieleaula.nl. Mobiele Aula zal u dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Mobiele Aula zal in beginsel binnen een maand schriftelijk op uw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Indien uw verzoek ingewikkeld is, kan deze termijn met eens twee maanden worden verlengd. We zullen u dit dan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek laten weten.

Als de verwerking van de Persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zal Mobiele Aula ervoor zorgen dat zij de verwerking van de Persoonsgegevens voor dat doeleinde staakt. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met Mobiele Aula. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Mobiele Aula schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening geen derden in, behalve wanneer uw aanvraag via een uitvaartondernemer bij Mobiele Aula is binnen gekomen. Persoonsgegevens worden dan ook niet aan derden beschikbaar gesteld.

Uitsluitend indien Mobiele Aula hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Mobiele Aula hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Mobiele Aula heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Mobiele Aula tijdens het websitebezoek en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Hoe lang worden Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd of worden geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor Mobiele Aula deze verwerkt.

Mobiele Aula en websites van derden

Op de website van Mobiele Aula treft u links aan naar andere websites van derde partijen. Mobiele Aula is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met Persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die websites.